Vi har alltid talat oss varma för att man måste se inköp till företagets lokaler som en investering och inte som en kostnad. I näringslivet gör man investeringar för att skapa ett friskare/ starkare/kreativare eller lönsammare företag framöver. Man gör det alltså för att man tror att investeringen kommer leda till att man ökar chanserna att nå företagets mål. Men kan man verkligen se köp av möbler som en investering? Jajjemen!

Lönsam arbetsmiljö

Prevent väljer att dra en parallell till ordet Ekonomi och dess innebörd. ”Ekonomi innebär att hushålla med resurser medan arbetsmiljö i princip är allt det som vi människor påverkas av på arbetsplatsen. Ekonomi och arbetsmiljö handlar med andra ord om att hushålla med människan som resurs. En god arbetsmiljö har stor ekonomisk betydelse för såväl individen, företaget som för samhället”. Här är en länk till hela artikeln.

Det finns gott om forskningsrapporter som påvisar just de fördelarna som en bra arbetsmiljö för med sig. En viktig del för en lyckad arbetsmiljö är givetvis den sociala miljön men den är vi på Port 25 mindre bra på. Vad vi däremot är bättre på är den fysiska arbetsmiljön. Bland annat läste vi en artikel nyligen på Suntarbetsliv.se som förstärkte vikten av en bra fysisk arbetsmiljö. Läs hela artikeln här.

Mätbara resultat

Man bör försöka mäta avkastningen på sin investering i arbetsmiljön. En enkel sak som alla kan göra är att se hur sjukskrivningstalen förändras. Men försök också att hitta tal för hur produktiva ni är per anställd eller månad i förhållande till omsättning eller liknande (exakt hur ni mäter beror helt på er verksamhet) . Det finns en rapport från Internationella Socialförsäkringsföreningen ISSA som menar att den ekonomiska avkastningen på arbetsmiljöarbetet är mer än dubbelt så hög som kostnaderna.

Det finns med andra ord gott om belägg för att påstå att en riktigt bra arbetsmiljö sänker sjukskrivningarna och höjer produktiviteten. Det är något som vi på Port 25 Företagsinredningar gärna hjälper er med.

Vill du ha tips på hur ni kan förbättra er arbetsmiljö? Kontakta oss redan idag!